วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร มจร วิทยาเขตหนองคาย 18-28 ธันวาคม 2560

..ที่ มจร วข.หนองคาย..
..22/12/60 06:30 อนุโมทนา เจ้าภาพทุกท่าน ในงานกัมมัฏฐาน มจร นค ประจำปี 2560..
ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหาร นำ้ปานะ ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 696 รูป/คน ตั้งแต่วันที่ 19-28 ธันวาคม 2560 รวม 10 วัน 07:00 ถวายข้าวต้ม 09:00 ตักบาตร 16:00 ถวายน้ำปานะ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โคกหนองพัง บ้านโพนตาล ตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย ติดต่อสอบถาม โทร 042-495333 หรือ 096-5429653


พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. แสดงธรรมให้นิสิต มจร. ปริญญาโท ตรี วิทยาเขตหนองคาย

 บ่ายของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ออกเยี่ยมพร้อมแสดงพระธรรมเทศนา  ธรรมะกับประเทศไทยยุค  4.0  และได้นำกัปปิยภัณฑ์มาถวายแด่พระนิสิตระดับปริญญาโทที่ปฏิบัติวิปัสสนา   ณ ธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาคำหลวง โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลมุนี ,ดร. จจ.อุดรธานี รับมอบ


วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลมุนี, ดร. นำพาพระนิสิตปฏิบัติธรรม ออกรับบิณฑบาต ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองแสนตอ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ต้อนรับโดยพระครูโกศลสิริธรรม รจอ.เพ็ญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยม วันที่ 22 ธค. 60 ขออนุโมทนาสาธุ

พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลมุนี, ดร. นำพาพระนิสิตปฏิบัติธรรม ออกรับบิณฑบาต ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองแสนตอ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ต้อนรับโดยพระครูโกศลสิริธรรม รจอ.เพ็ญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยม วันที่ 22 ธค. 60 ขออนุโมทนาสาธุ
พระธรรมวิมลมุนี,ดร. นำพระนิสิต มจร เพื่อรับศรัทธาของญาติโยมและแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

เช้าวันที่ 18 ธค. 60 ออกรับบิณฑบาตที่วัดป่าดงยางพรพิบูลย์ อ.พิบูลย์รักษ์  โดยการนำของเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  พระเดชพระคุณ  พระธรรมวิมลมุนี,ดร.  เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาให้กับประชาชนในแต่ละอำเภอใจจังหวัดอุดรธานี  จึงได้นำคณะพระนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 

รับศรัทธาและแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

นิสิตมจร ปฏิบัติธรรมที่อุดรธานี

พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลมุนี, ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ให้ข้อคิดธรรมะแก่พระนิสิตปริญญาเอก-โท-ตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และปรัชญา มจร.วิทยาเขตหนองคาย -ขอนแก่น-ส่วนกลาง ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่สวนป่าทุ่งนาคำหลวง ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี 21 ธค. 60