วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร มจร วิทยาเขตหนองคาย 18-28 ธันวาคม 2560

..ที่ มจร วข.หนองคาย..
..22/12/60 06:30 อนุโมทนา เจ้าภาพทุกท่าน ในงานกัมมัฏฐาน มจร นค ประจำปี 2560..
ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหาร นำ้ปานะ ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 696 รูป/คน ตั้งแต่วันที่ 19-28 ธันวาคม 2560 รวม 10 วัน 07:00 ถวายข้าวต้ม 09:00 ตักบาตร 16:00 ถวายน้ำปานะ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โคกหนองพัง บ้านโพนตาล ตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย ติดต่อสอบถาม โทร 042-495333 หรือ 096-5429653


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น