วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. แสดงธรรมให้นิสิต มจร. ปริญญาโท ตรี วิทยาเขตหนองคาย

 บ่ายของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ออกเยี่ยมพร้อมแสดงพระธรรมเทศนา  ธรรมะกับประเทศไทยยุค  4.0  และได้นำกัปปิยภัณฑ์มาถวายแด่พระนิสิตระดับปริญญาโทที่ปฏิบัติวิปัสสนา   ณ ธรรมสถานสวนป่าทุ่งนาคำหลวง โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวิมลมุนี ,ดร. จจ.อุดรธานี รับมอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น