วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติธรรม มจร วิทยาเขตหนองคาย

เช้าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย อนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวต้ม-กาแฟ-โอวันติล-ขนม ในงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น