วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระธรรมวิมลมุนี,ดร. นำพระนิสิต มจร เพื่อรับศรัทธาของญาติโยมและแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

เช้าวันที่ 18 ธค. 60 ออกรับบิณฑบาตที่วัดป่าดงยางพรพิบูลย์ อ.พิบูลย์รักษ์  โดยการนำของเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  พระเดชพระคุณ  พระธรรมวิมลมุนี,ดร.  เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาให้กับประชาชนในแต่ละอำเภอใจจังหวัดอุดรธานี  จึงได้นำคณะพระนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย 

รับศรัทธาและแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น